Back
December 30, 2021

Ontkrachting van goedkope desinformatie verspreid door Knack (29.12.2021) als zogezegde ‘factcheck’ op waarschuwingen van Dr. G. Vanden Bossche m.b.t. het gevaar van C-19 kindervaccinatie

"Naar aanleiding van de beschamende, lasterlijke en wetenschappelijk ondermaatse commentaren die De Slijkbrigade (alias ‘Knack’) onlangs in een poging tot ondermijning van mijn persconferentie in Brussel publiceerde, heb ik in de tekst van het hiernavolgend amateuristisch stuk - bijeen gestotterd door een zekere K. Eeckhout - een aantal replieken aangebracht in de hoop dat zij nog maar eens aan het grote publiek duidelijk mogen maken op welke geperverteerde wijze de mainstream media tegenwoordig aan berichtgeving doet"

Factcheck: dierenarts verspreidtonjuistheden over het immuunsysteem en decoronavaccins
Karin Eeckhout

Journalist en factchecker bij Knack

In een vaak gedeelde YouTube-video zegt dierenarts Geert Vanden Bossche dat de coronavaccins de aangeboren immuniteit zouden onderdrukken (vanaf 0:30). Het videofragment van iets meer dan 5 minuten blijkt een onderdeel van een langere video van 18 minuten. Vooral tegenstanders van het coronabeleid delen de clip op sociale media. De video bereikt op die manier honderdduizenden mensen.
Geert Vanden Bossche is echter niet de wereldwijde vaccinautoriteit waarvoor tegenstanders van de coronavaccinatie hem graag laten doorgaan. Dat schreef Knack al in maart 2021. De man is opgeleid als veearts en heeft zich ooit met vaccins beziggehouden, maar zijn artikels zijn enkel in zogenaamde rooftijdschriften verschenen. Dat zijn tijdschriften waarin je tegen betaling studies kunt publiceren zonder dat die door wetenschappelijke collega's zijn gecontroleerd.
In de video stelt Vanden Bossche dat onze aangeboren antistoffen zouden worden 'weggeconcurreerd' door de immuniteit die de vaccins opwekken. Dat effect zou volgens Vanden Bossche nog sterker zijn bij kinderen, die 'volgepropt zitten met aangeboren antistoffen'. Vaccinatie zou die antistoffen onderdrukken, waardoor we kinderen vatbaarder zouden maken voor covid én voor andere virussen die het ademhalingssysteem treffen.

Geert:

Arm Vlaanderen blijft troef! Nadat de vroegere plattelandsschrijver van een paar verhaaltjes over het koningshuis, Rien Emmery, reeds eerder wat leugens had neergeschreven, schakelt de slijkbrigade van Knack nog een versnelling hoger om zich bij monde van een zekere K. Eeckhout, een wicht zo wetenschappelijk ongeschoold als het achterste van een paard (om het maar met de woorden van een ‘Vlaamse veearts’ te zeggen), nog maar eens belachelijk te maken. Voor wat betreft de leugens met betrekking tot mijn loopbaan, kennis, publicaties en deelname aan congressen, verwijs ik graag naar het interview wat het anti-talent Emmery van mij eerder dit jaar had afgenomen. Daarin openbaar ik hem de waarheid en zit hij te luisteren met een mond vol tanden terwijl zijn epistel van laster al lang geschreven was (inclusief de reacties die ik zogezegd zou gegeven hebben naar aanleiding van het stuk). Iedereen die dat wil, kan bij mij dit interview opvragen; ik stuur het graag door al is het maar om eenieder de mogelijkheid te bieden kennis te maken met het soort van achterbakse strategieën die door Knack, met Bultinck als opperhoofd, gebruikt worden om de naam en reputatie van opponenten door het slijk te halen. Vraag het interview gerust op en u zal merken hoezeer het slijk van de Knackstal stinkt. Het evenaart de geur van de VRT-(Vlaamse Roddel Tent) smurrie waarmee een andere wetenschappelijk ongeletterde, Vincent Merckx, uitpakte bij een interview waarvan – net zoals bij Knack – de publicatie werd geweigerd. Ook dit interview, waarbij de knaap onwennig zat te luisteren alsof ik in het Oezbeeks tot hem sprak, stellen wij u graag ter beschikking. Een reactie via videoboodschap vindt u trouwens op mijn website.

Het is erg dat ik mij als wetenschapper moet bezighouden met replieken op dergelijk laag-bij-de-grondse beschuldigingen… De enige reden waarom ik reageer, is omdat men niet kan toelaten dat een troep pseudo-journalisten, die daarenboven ook nog eens wetenschappelijk totaal ongeletterd zijn, op dergelijke achterbakse en goedkope manier de burger - voor hen slechts ‘het volk’ - proberen te beïnvloeden om toch maar – volgens de marsorders van de overheid, t.t.z. die van hun sponsor – die spuiten te laten zetten, natuurlijk ook bij kinderen.

Zij doen daarbij zogezegd beroep op interviews met lokale wetenschappers, die het allemaal beter moeten weten maar die van geen enkel van de relevante disciplines (immunologie, vaccinologie, virologie, epidemiologie, etc.) in dezelfde mate kaas aten als ik dit in het verleden deed. Kregen ZIJ maar een aanbod van de Bill & Melinda Gates Foundation of van GAVI! Nog dezelfde dag zouden zij hun koffers pakken en zonder moeite hun baantje hier onder de Vlaamse kerktoren laten varen. Ik maak dan onderaan ook snel brandhout van de holle prietpraat die het wicht uit die interviews meent begrepen te hebben en tot overmaat van domheid ook nog neerschrijft.

Desinformatie

'Qua desinformatie kan dit tellen', reageert professor immunologie Didier Ebo (UZA) na het bekijken van de video. 'Dat vaccinale antistoffen zouden concurreren met aangeboren antistoffen, is absolute onzin. Als dat zo was, hoe zou men er dan ooit in geslaagd zijn om ziektes zoals pokken of de bof uit te roeien dankzij vaccinatie?' 

Geert:

Ebo is een klinisch immunoloog die zich nooit met vaccinatie bezighield en, zoals blijkt uit zijn uitlatingen, ook nog nooit gehoord heeft van aangeboren antistoffen. Naar hoe het succes van vaccinatie tegen pokken en bof afbreuk zou doen aan het feit dat antigeen-specifieke antistoffen tegen het spike eiwit van SARS-CoV-2 relevante aangeboren antistoffen kunnen onderdrukken heeft men alleen maar het raden. Die uitspraak is toch gespeend van iedere logica? Alsof een dergelijk fenomeen van competitie zomaar van toepassing zou zijn op alle andere virale vaccins, onafhankelijk van het type antigeen of virus!

Ook professor kinderimmunologie Filomeen Haerynck (UZ Gent) beklemtoont dat ons immuunsysteem niet helemaal werkt zoals Vanden Bossche in de video uitlegt.

Geert:

Wel, kan Filomeen het fenomeen dan beter uitleggen aan de leek? Zij deed blijkbaar destijds wel wat werk op het aangeboren immuunsysteem maar uit wat hieronder blijkt is de wetenschap aangaande aangeboren antistoffen en hun cruciale rol, vooral bij virusinfecties zoals bv. Coronavirussen en Griepvirus, aan haar voorbijgegaan.

Professor Ebo: 'Ons afweer- of immuunsysteem bestaat uit twee onderdelen: het aangeboren immuunsysteem en het verworven immuunsysteem. Het grote verschil tussen de twee is dat het eerste actief is zodra we op de wereld komen, terwijl we het tweede eerst moeten trainen.'

Geert:

Heb ik dat ooit tegengesproken? Die professor Ebo moet duidelijk terug in de leer want sinds een 10-tal jaar is het alom bekend (en zelfs gepubliceerd, want dàt is toch de maatstaf voor de slijkbrigade!) dat ook het aangeboren immuunsysteem kan getraind worden (o.a., via epigenetische invloeden).

'Een ander belangrijk verschil', voegt professor Haerynck toe, 'is dat het aangeboren immuunsysteem werkt tegen een breed spectrum aan ziekteverwekkers, terwijl het verworven immuunsysteem specifiek tegen bepaalde ziekteverwekkers werkt.'

Geert:

Ook dit heb ik nooit tegengeproken. Wel integendeel. Ad nauseam blijf ik herhalen dat het aangeboren immuunsysteem met alle SARS-CoV-2 varianten raad weet (zelfs met alle Coronavirussen)! Maar misschien liet de grijze massa van het Knack-wicht niet toe om dit als een argument van bevestiging i.p.v. kritiek op te lijsten?

In tegenstelling tot wat de man in de video ons wil doen geloven, werken die twee onderdelen van het immuunsysteem elkaar helemaal niet tegen, maar werken ze net nauw samen, zo leggen de immunologen uit.

Geert:

Zij werken elkaar ook normaliter niet tegen, maar een echte immunoloog zou toch moeten begrijpen dat de 2 takken een sequentieel verloop kennen waarbij zich in eerste instantie het aangeboren immuunsysteem inschakelt (onze eerste lijn van immunologische verdediging) om het merendeel van de virale lading uit te schakelen. Pas wanneer het virus door die eerste lijnsdefensie breekt, zal het adaptieve immuunsysteem zich inschakelen. Zodoende wordt er automatisch voor gezorgd dat wanneer de piek aan antistoffen bereikt wordt, het meeste virus reeds verdwenen is zodat geen onnodige immuundruk op het virus wordt geplaatst, wat inderdaad zou kunnen aanleiding geven tot ‘immune escape’. Toch wel merkwaardig dat deze basisprincipes uit de immunologie-virologie door onze prominente Vlaamse wetenschappers niet begrepen worden. Of ligt het aan het wicht dat gezien haar ongeletterdheid in deze materie dacht van iets korter door de bocht te kunnen gaan? Tenslotte is het toch ook maar voor haar het zoveelste artikel in dit roddeltijdschrift…

Pantserdoorborende kogels

Dat blijkt maar goed ook, want de basisverdediging die het aangeboren immuunsysteem biedt, mag niet overschat worden. 'De aangeboren antistoffen waarover de man in de video het heeft? Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. De enige aangeboren antistoffen die een kind heeft, zijn de antistoffen die het meekrijgt van de moeder, via de placenta. Maar die zijn na een zestal maanden al verdwenen', aldus Ebo.

Geert:

Amaai, die Ebo heeft niet eens van aangeboren antistoffen gehoord. Hij is meer aan bijscholing toe dan men op basis van zijn functie zou verwachten. Onderaan verwijs ik naar relevante literatuur waarmee hij alvast aan de slag kan vooraleer hij nog eens beslist om roddeltante Eeckhout een interview toe te staan! Als aangeboren antistoffen verstaat hij blijkbaar alleen maar antistoffen die via de placenta werden overgedragen, alsof de oorsprong van die naam, ‘innate’ of ‘natural antibodies’, ook maar iets te maken had met die overdracht.

De basisverdediging die het aangeboren immuunsysteem biedt, mag niet overschat worden.

Didier Ebo, professor immunologie (UZA)

Geert:

In deze is het vooral belangrijk, mijnheer Ebo, om zichzelf niet te overschatten en geen uitspraken te doen i.v.m. wetenschappelijke bevindingen waarvan men niet eens op de hoogte is.

Als we alleen op ons aangeboren immuunsysteem zouden kunnen rekenen, dan zouden we er volgens Ebo niet al te best voor staan. 'Een virus raakt makkelijk door die basisverdediging, omdat het aangeboren immuunsysteem altijd op dezelfde manier reageert en niet van zijn fouten leert. Het schiet altijd met dezelfde kogels op de vijand', zegt Ebo.

Geert:

Misschien schiet Ebo steeds met dezelfde kogels op de vijand, maar het immuunsysteem doet dat in ieder geval niet, zelfs niet het aangeboren immuunsysteem. Ik voeg op het einde graag nog wat literatuur toe van hoe aangeboren immuniteit getraind wordt, en de daardoor verleende verdediging zich steeds beter aanpast aan de omgeving, o.a. aan de pathogenen die de gastheer belagen.

'Het verworven immuunsysteem daarentegen kun je trainen. Eens het getraind is, zorgt het voor een betere verdediging, omdat het schiet met veel efficiëntere, pantserdoorborende kogels.'

Geert:

Zie boven. Toch maar even wat bijscholen en pas dan opnieuw ‘soldaatje’ spelen, zou ik zeggen.

Hoe trainen we het verworven immuunsysteem?

Het is door blootstelling aan ziekteverwekkers dat het verworven immuunsysteem bijleert. Die blootstelling kan gebeuren door een infectie. 'Krijg je mazelen, dan onthoudt het verworven immuunsysteem dat en zal het die ziekte herkennen wanneer je er opnieuw mee in contact komt', aldus professor Ebo.

Geert:

Van bijleren gesproken! In bepaalde gevallen biedt het aangeboren immuunsysteem een dermate sterke afweer, dat het verworven immuunsysteem niet eens hoeft te worden aangesproken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor omhulde virussen die natuurlijkerwijze acute, zelf-beperkende (t.t.z., ‘self-limiting’) infecties/ ziektes veroorzaken (bv., Corona- en Influenzavirussen) en voorzien zijn van glycoproteinen op hun membraan. Waarom de aangeboren immuniteit daartegen bijzonder goed gewapend is kan ik Ebo graag eens uitleggen in een Masterclass Virologie cursus (tegen gebruikelijk honorarium).

Wie een ziekte doormaakt, moet er de ongemakken en de risico's bijnemen die daaraan verbonden zijn. 

Geert:

Hoe ‘simpel’ is dit geformuleerd? Alsof iemand ervoor kiest om de ziekte door te maken? ‘Zielig’ de armen van geest, n’est-ce pas Mr Ebo?

Je kunt het verworven immuunsysteem ook trainen zonder de ziekte te moeten doormaken, dankzij vaccinatie. Ebo: 'Ben je gevaccineerd tegen mazelen, dan zal het verworven immuunsysteem die ziekteverwekker onmiddellijk herkennen wanneer je ermee in contact komt. Hetzelfde geldt voor de coronavaccins, die ervoor zorgen dat het verworven immuunsysteem het SARS-CoV-2-virus herkent en aanvalt, zonder dat je de ziekte hebt doorgemaakt.'

Geert:

Ja, dit is dus waarschijnlijk de reden waarom het bulkt van de mensen die nu ondanks dubbele vaccinatie in hun bed mogen duiken omdat ze zich kotsziek voelen. Hoeveel lezingen moet ik nog geven om de ongeschoolde betweters duidelijk te maken dat deze vaccins niet kunnen beletten dat dit virus ziek maakt en wordt overgedragen, vooreerst omdat de vaccins midden in een pandemie worden toegediend (dus de pantserdoorborende kogels van Ebo’s soldaatje zijn nog in de maak terwijl het reeds volop door de vijand beschoten wordt) en bovendien gericht zijn op een doelwit (varianten!) dat amper nog door de kogels van Wuhaanse makelij wordt herkend.

Hoe werkt de verdediging tegen het coronavirus?

'Het aangeboren immuunsysteem vormt de eerste barrière tegen het SARS-CoV-2-virus', legt professor Haerynck uit. 'Het maakt type I interferon aan. Dat is een signaaleiwit dat de vermenigvuldiging van het virus tegengaat. Daarnaast bestrijden de aangeboren immmuuncellen de virusbesmette cellen.'

Geert:

Denkt Haerynck dan werkelijk dat IFN-I volstaat om het virus in kinderen en gezonde lui te elimineren? En waarom worden jongere mensen en kinderen in de loop van de pandemie dan plotseling toch ziek? Is hun reservoir van IFN-I plots leeg gelopen? Heeft ook zij dan werkelijk nooit iets gehoord van aangeboren antilichamen en de cruciale rol die deze spelen, vooral bij de bescherming van kinderen t.o.v. SARS-CoV-2? Er zijn zelfs publicaties die op basis daarvan het therapeutisch gebruik van aangeboren antistoffen beschrijven (zie onderaan). Toch wel merkwaardig dat dit zomaar voorbijgaat aan iemand die zich ooit bezighield met het bestuderen van aangeboren immuniteit.

Is het virus dan nog niet uitgeschakeld, dan worden de zogenaamde T-cellen geactiveerd. Haerynck: 'Dat zijn de immuuncellen van het verworven immuunsysteem, die de tweede verdedigingslijn vormen, samen met de aanmaak van antilichamen.'

Geert:

Hoe werkt een coronavaccin?

Wanneer een persoon ingeënt is met een coronavaccin, dan maken de immuuncellen van het aangeboren immuunsysteem een stukje spike-eiwit van het coronavirus aan en presenteren dit aan de immuuncellen van het verworven afweersysteem, de T-cellen. Ebo: 'Die T-cellen worden dan slimme geheugencellen en stimuleren andere immuuncellen - de B-cellen - om neutraliserende antistoffen aan te maken. Die antistoffen herkennen het SARS-CoV-2-virus onmiddellijk en gaan ertegen in de verdediging, met de bedoeling het virus uit te schakelen.'

Geert:

Dat kan dan wel de bedoeling zijn maar het is ondertussen algemeen bekend dat die antistoffen er niet in slagen om het virus uit te schakelen en dat is net het probleem.

'Bij niet-gevaccineerden treedt die reactie ook op', vult professor Haerynck aan. 'Alleen worden die T-cellen in hun geval pas 3 à 4 dagen na de blootstelling aan de ziekteverwekker actief. Ondertussen kan het virus je al ziek gemaakt hebben en zich al verspreid hebben in je lichaam. Dankzij het vaccin kunnen die slimme T-cellen onmiddellijk in actie komen.'

Geert:

Dit komt uit een schoolboekje, Filomeen! Dat werkt zo bij profylactische vaccins maar niet wanneer men een vaccin, dat niet in staat is om steriliserende immuniteit te bewerkstelligen, massaal gaat toedienen midden in een pandemie. Uw T-helper cellen mogen dan wel snel in actie komen maar zullen alleen maar de productie aanzwengelen (via B-cellen) van antistoffen die onvoldoende werkzaam zijn t.o.v. de circulerende varianten omdat Ebo’s kogels van Wuhaanse makelij zijn. Op dat moment is men veel beter gesteld met de brede en zeer efficiënte aangeboren immuunafweer die zich maar weinig aantrekt van de ‘variatie’ onder de verschillende SARS-CoV versies. Ze wordt alleen maar verzwakt door de hoge infectiedruk (‘meer infectieuze varianten’) die wijzelf creëren t.g.v. massavaccinatie

Andere zogezegd ‘slimme’ T-cellen (CD8) die onmiddellijk in actie komen hebben geen cytolytische eigenschappen en kunnen bijgevolg de virusverpreiding niet belemmeren (zie: https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/when-anti-s-pike-antibodies-against-omicron-can-no-longer-sustain-the-narrative-why-not-resort-to-t-cells)

Nieuwe inzichten

'Lange tijd hebben we gedacht dat enkel de immuuncellen van het verworven afweersysteem slimme geheugencellen konden aanmaken na vaccinatie', zegt professor Haerynck. 'Recente studies, waaronder één die in september 2020 in The New England Journal of Medicine (NEJM) werd gepubliceerd, hebben aangetoond dat ook de immuuncellen van het aangeboren immuunsysteem getraind kunnen worden en dus een geheugen kunnen opbouwen na vaccinatie. We spreken dan van het getrainde aangeboren immuunsysteem.'

Geert:

Ach, nu kan het aangeboren immuunsysteem toch plots getraind worden, zoals ik reeds eerder aangaf! Hoe achterlijk kan de redactie van dit roddeltijdschrift zijn om Ebo en Haerynck elkaar zo te laten tegenspreken op nog geen 5 tussenpassages! Dat komt de factcheckerij toch niet ten goede. En denkt Haerynck dan werkelijk dat deze training alleen maar mogelijk is via vaccinatie?

En las zij dan niet eens zelf de publicatie die hierboven wordt vermeld? Het gaat hier niet eens om de Covid-19 vaccinatie maar om andere vaccinaties zoals BCG. En las zij dan niet andere publicaties van dezelfde (zie onderaan) of andere auteurs volgens dewelke getrainde aangeboren immuniteit, niet op zijn minst veroorzaakt door C-19 vaccinatie schadelijke werkingen kan veroorzaken? (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.full.pdf).

En waarom zou men trouwens dit risico lopen wanneer de natuur zelf aangeboren, IgM-producerende B-cellen heeft voorzien die antistoffen produceren die perfect geschikt zijn om CoV-varianten te bestrijden en bij verdere blootstelling de verdediging via adaptatie/training kunnen optimaliseren?! En breekt het virus toch door deze defensie, dan onstaat – in tegenstelling tot de situatie na C-19 vaccinatie – een volwaardige immuniteit die, samen met de aangeboren immuniteit, bijdraagt tot groepsimmuniteit (terwijl vaccinale antistoffen slechts een voedingsbodem vormen voor meer infectieuze varianten en onmogelijk kunnen leiden tot groepsimmuniteit).

'Dit impliceert', zegt Haerynck, 'dat vaccins mogelijk niet alleen werken tegen de ziekteverwekkers waartegen je vaccineert, maar ook tegen andere infecties, precies omdat die brede werking eigen is aan het aangeboren immuunsysteem.'

Geert:

Voelt Haeryncks zich in deze bewering dan misschien gesterkt door de in boven vermelde publicatie geuite hypothese: ‘Children undergo an intense vaccination program involving adjuvants, which is perhaps relevant to their relative resistance to Covid-19’? Als het zo zit, Filomeen, waarom maken we dan geen suppo’s rijkelijk opgevuld met adjuvantia? Nooit meer ziek!? En is dat niet wat mensen met een beetje gezond verstand zelf trachten te bewerkstelligen via een uitgelezen keuze van bepaalde voedingssupplementen? Moest u ook maar iets begrijpen van adjuvantia, een gebied waarvoor ik jarenlang bij GSK en Novartis verantwoordelijk was, dan zou u zich realiseren dat het systemisch (b.v. via vaccinatie) toedienen van adjuvantia heel wat risico’s inhoudt. Of zijn die nu plots niet meer van belang? Weet u dat bijvoorbeeld het HPV vaccin van GSK (Cervarix) destijds alleen omwille van de aanwezigheid van het adjuvans MPL 2 jaar vertraging opliep voor het goedgekeurd werd? Hoe kan men zo lichtzinning omspringen met veiligheid, en dan nog m.b.t. kinderen? Ooit gehoord van primum non nocere?

Haerynck: 'Het is aangetoond dat wie is ingeënt met het BCG-vaccin, het bekendste vaccin tegen tuberculose, dankzij de training van de aangeboren immuuncellen niet alleen beschermd is tegen tuberculose, maar ook tegen andere infecties.'

Vaccinatie verzwakt je afweersysteem tegenover andere ziekteverwekkers niet, wel integendeel.

Geert:

Juist, omdat BCG-vaccinatie in Japan nog steeds standaard aan kinderen wordt toegediend, krijgt het land ondertussen de SARS-CoV-2 pandemie vrij goed onder controle. Dit is dus m.a.w. hoegenaamd niet te danken aan de C-19 vaccinatie want bij gelijkaardige vaccinatiecijfers swingen in andere landen de infectiecijfers de pan uit. Maar wat voor een ongelooflijk staaltje van wetenschappelijk miskraam om het effect van BCG te gaan vergelijken met dat van de huidige C-19 vaccins!? Het niet-(antigen-)specifiek effect van BCG heeft helemaal niets te maken met aangeboren antistoffen maar met een resem van TLR agonisten die ‘toevallig’ een aantal aangeboren immuunmediatoren op een manier stimuleren die bijdragen tot een gunstige uitwerking van het trainingseffect. Een stimulatie met Mycobacterium tuberculosis zelf doet dat bv. helemaal niet en leidt in tegendeel tot een schadelijk immuun-inflammatoir effect.

Wat heeft dit in godsnaam te maken met de competitie tussen 2 verschillende soorten van antistoffen die via totaal verschillende bindingsmechanismen één en hetzelfde virus (bv. CoV) herkennen?

'Het zou kunnen dat de coronavaccins ook beschermen tegen andere infecties', zegt professor Haerynck. 'Dat is nog niet afdoende bewezen, maar meerdere publicaties van topimmunologen in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften, zoals de NEJM, wijzen alvast in die richting. Het is niet zo dat, zoals in het filmpje wordt beweerd, vaccinatie je afweersysteem tegenover andere ziekteverwekkers afzwakt, wel integendeel.'

Geert:

Zie boven. En geil als jullie zijn op publicaties, waar zijn de publicaties die aantonen dat de huidige CoV vaccins beschermen tegen andere ziekteverwekkers??? Dat deze vaccins dan al maar eens beginnen met het beschermen tegen SARS-CoV-2 varianten. Zelfs dàt kunnen ze niet eens!!

80 jaar ervaring

In ieder geval is er geen enkele reden om aan te nemen dat kinderen vaccineren tegen covid-19 hen vatbaarder zou maken voor andere infecties, benadrukken beide immunologen. 'In de westerse wereld wordt het overgrote deel van de kinderen al sinds 1940 gevaccineerd met veel verschillende soorten vaccins', zegt professor Haerynck. 'We hebben meer ervaring met het vaccineren van kinderen dan met het vaccineren van volwassenen. Geen enkele studie heeft aangetoond dat kinderen door vaccinatie vatbaarder zouden zijn voor andere infecties.'

Geert:

Geen enkel van deze immunologen heeft blijkbaar verstand van virologie, laat staan van een virale pandemie. Met een beetje gezond verstand en wat bijscholing zouden zij misschien kunnen begrijpen dat de situatie van een vaccinatie tijdens een pandemie grondig verschilt van die van een profylactische vaccinatie. In geval van een CoV-pandemie worden antistoffen voortdurend geboost, alleen al door de circulatie van hoog-infectieuze varianten. Daardoor kunnen relevante aangeboren antistoffen die zich (met lagere affiniteit) aan het virus binden langdurig onderdrukt worden door vaccinale anti-spike antistoffen, hetgeen natuurlijk niet het geval is i.g.v. een profylactische vaccinatie toegediend buiten een pandemie. Bovendien schaadt een dergelijke competitie de bescherming t.o.v. SARS-CoV-2 niet op voorwaarde dat de specifieke vaccinale antistoffen goed werkzaam zijn t.o.v. het circulerende virus maar ook dat is hier allesbehalve het geval.

Wel rijzen ernstige vragen bij langdurige onderdrukking van aangeboren antistoffen, die immers een cruciale rol spelen bij de natuurlijke bescherming tegen auto-immuunziekten alsook tegen andere virale infecties bij kinderen. Er is m.a.w. geen enkele reden om aan te nemen dat kinderen vaccineren tegen SARS-CoV-2 hen NIET vatbaarder zou maken voor andere infecties of zelfs auto-immuunziektes! Opnieuw, Haerynck verwijst naar de klassieke vaccinaties maar schijnt niet te begrijpen dat de onderdrukking van aangeboren antistoffen afhankelijk is van de aard van het beestje en dat dit te maken heeft met de herkenning door die antistoffen van suikers (N-glycanen) die het spike eiwit van CoV decoreren en trouwens gelijkenis vertonen met die, die voorkomen op lichaamseigen cellen. Alweer onwetendheid alom!

Conclusie

In een video die circuleert op sociale media wordt gezegd dat vaccinatie de aangeboren immuniteit zou verstoren. Dat klopt niet. Wel integendeel: vaccins versterken zowel het verworven als het aangeboren immuunsysteem. Die twee onderdelen van het immuunsysteem werken elkaar niet tegen, maar versterken elkaar. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

Geert:

Conclusie:


Het amateuristisch betoog dat volgens Knack gestoeld zou zijn op interviews met 2 Vlaamse immunologen bulkt van de tegenspraak en het gebrek aan wetenschappelijke bijscholing en kennis. Men gelooft dermate blind in de ‘narrative’ dat men zich, zonder zich vooraf te informeren over de stand van de wetenschap terzake, amateuristisch uitlaat over een fenomeen, namelijk de impact van massavaccinatie op de verspreiding van het virus alsook op de functionaliteit van het aangeboren immuunsysteem, waarvan geen van beide wetenschappers kaas gegeten heeft. Dit uit zich dan ook in een uiterst gebrekkige, onvolledige tot zelfs gehele foutieve interpretatie van mijn beweringen en dito staving van hun argumentatie.

Ik geef hen dan ook de raad om ten gronde de literatuur dienaangaande door te nemen die op mijn website beschikbaar (zie onderaan onder ‘relevante’ bronnen) is alsook het artikel wat ik recentelijk postte als reactie op soortgelijke betweterij: https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/the-alleged-case-for-experimental-c-19-vaccination-of-children-is-merely-based-on-silo-mentality-and-immunological-ignorance

Ik hoop dat hiermee duidelijk wordt dat de burger voor zijn informatiegaring allesbehalve beroep mag doen op goedkope roddeljournalistiek, zoals steeds meer bedreven door de slijkredactie van Knack, en zal inzien dat de wetenschappelijk ongeletterde knapen en kwezels die zij inschakelen een reëel gevaar vormen voor zowel de individuele als publieke gezondheid door het verspreiden van valse informatie die slechts tot doel heeft om onschuldige burgers en kinderen naar de priktent te leiden.

Bronnen

YouTube (7 december)

Facebook (6 december 2021, gearchiveerd)

Knack (23 maart 2021)

Telefonisch interview met Didier Ebo op 21 december 2021

Telefonisch interview met Filomeen Haerynck op 22 december 2021

NEJM (10 september 2020)

PubMed (2 mei 2019)

Geert:

Relevante Bronnen (gedeeld door G. Vd Bossche; zie ook website):

Innate antibodies (B-1A cells, IgM, natural Abs & innate immunity to CoV and Covid-19):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202830/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.02139/full

https://www.nature.com/articles/s41385-020-00359-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5526850/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.595535/full

https://journals.lww.com/shockjournal/fulltext/2020/11000/therapeutic_potential_of_b_1a_cells_in_covid_19.2.aspx

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.01309/full

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23692567/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20948548/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1939455120303793

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.00483/full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC4703052/

https://rupress.org/jem/article/188/12/2381/7680/A-Critical-Role-of-Natural-Immunoglobulin-M-in

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952791519300779

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00281-004-0182-2

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01795/full

https://www.termedia.pl/Natural-antibodies-facts-known-and-unknown,10,34697,1,1.html

Innate immune training & epigenetic reprogramming:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaf1098

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2011679

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30082830/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132681/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34663697/

Download PDF

Support our work
DONATE
Subscribe to our Substack Newsletter

Geert Vanden Bossche received his DVM from the University of Ghent, Belgium, and his PhD degree in Virology from the University of Hohenheim, Germany. He held adjunct faculty appointments at universities in Belgium and Germany. After his career in Academia, Geert joined several vaccine companies (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) to serve various roles in vaccine R&D as well as in late vaccine development.

Geert then moved on to join the Bill & Melinda Gates Foundation’s Global Health Discovery team in Seattle (USA) as Senior Program Officer; he then worked with the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) in Geneva as Senior Ebola Program Manager. At GAVI he tracked efforts to develop an Ebola vaccine. He also represented GAVI in fora with other partners, including WHO, to review progress on the fight against Ebola and to build plans for global pandemic preparedness.

Back in 2015, Geert scrutinized and questioned the safety of the Ebola vaccine that was used in ring vaccination trials conducted by WHO in Guinea. His critical scientific analysis and report on the data published by WHO in the Lancet in 2015 was sent to all international health and regulatory authorities involved in the Ebola vaccination program. After working for GAVI, Geert joined the German Center for Infection Research in Cologne as Head of the Vaccine Development Office. He is at present primarily serving as a Biotech / Vaccine consultant while also conducting his own research on Natural Killer cell-based vaccines.

Email: info@voiceforscienceandsolidarity.org

Recent Posts
February 28, 2024

Public Hearing Senate Brazil

Read
February 28, 2024

Do the COVID-19 Vaccines Protect Against Severe Disease and Death?

Read
February 18, 2024

VSS Scientific Updates During Pandemic Times #61

Read
Voices for Science and solidarity, © 2023